Hautajaisten kustannukset

 Hautajaisten kustannukset

Kustannukset

Hautajaisten kustannukset koostuvat hautauspalveluyrityksen ja seurakunnan palveluista. Jokaiset hautajaiset ovat yksilölliset ja kokonaiskustannuksiin vaikuttavat monet eri valinnat. Hautauspalveluyrityksen palvelut sisältävät pääsääntöisesti ns. pakolliset palvelut kuten arkun ja mahdollisesti uurnan, vainajan arkkuunpukemisen sekä tarvittavat kuljetukset. Tämän lisäksi tulevat muut mahdolliset palvelut, kuten tarjoilut muistotilaisuuteen, kukat, lehti-ilmoitus, hautakivi tai hautakivityöt sekä perunkirjoitus. Seurakunnan palvelut sisältävät hautapaikka-asiat, tuhkauksen ja mahdolliset tilavuokrat. Seurakunnan kustannukset vaihtelevat seurakunnan, vainajan rekisterin ja hautapaikan mukaisesti.

Pystymme laskemaan kokonaiskustannukset, kun kaikki valitut yksityiskohdat ovat tiedossamme. Suunnittelupalvelumme avulla voit suunnitella ja valita haluamasi tuotteet ja palvelut, jonka jälkeen näet kokonaisuuden kustannukset. Autamme mielellämme budjettinne mukaisen kokonaisuuden suunnittelussa. Hoidamme tarvittaessa kaikki palvelut ”avaimet käteen”-periaatteella tai neuvomme teitä asioissa, jotka haluatte hoitaa itse.

Hautausavustukset

Varaton tai vähävarainen kuolinpesä voi anoa hautausavustusta sosiaalitoimesta tai esimerkiksi ammattiyhdistyksen hautausavustuskassasta, mikäli vainaja oli eläessään ammattiyhdistyksen jäsen. Hautausavustuksia voivat saada myös sotainvalidit ja -veteraanit ja rintamamiehet. Myös työnantajan vakuutusyhtiö voi maksaa korvausta työssä olleen henkilön kuollessa. Varattoman ja yksinäisen vainajan hautajaiset järjestää edunvalvoja.

Kuolinpesän varallisuus on aina hyvä selvittää ennen järjestelyiden lopullista sopimista. Ensisijaisesti hautauskulut maksetaan vainajan tai kuolinpesän varoista. Kuolinpesän varoista maksetaan ensimmäisenä kohtuulliset hautaus- ja perunkirjoituskulut ja tämän jälkeen vasta muut velat. Omaiset eivät pääsääntöisesti vastaa vainajan veloista, mikäli kuolinpesä on varaton, mutta esimerkiksi hautauskustannuksista, jotka on tehty kuolinpesän lukuun omaiset vastaavat henkilökohtaisesti.